Spoznaj vesmír v planetáriu - APVV LPP-0014-09

 

Deň detí s astronómiou 2010

5. júna v sobotu, som sa ráno zobudila konečne do pekného slnečného dňa. Deň ako na objednávku, čo bolo pre mňa o to radostnejšie, že v tento deň sme mali v našom planetáriu v Prešove naplánované podujatie plné hier a tvorivej činnosti pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Všetko sa vyvíjalo priaznivo a o 14. hodine sme mohli privítať prvých návštevníkov. Detičky, ockovia, mamičky, dedkovia a babičky sa nahrnuli plní očakávania do prednáškovej miestnosti, kde sme ich privítali nezabudnuteľnou rozprávkou, ktorá rozveseľuje už celé generácie našich návšteníkov „Krava na mesiaci”.

Po rozprávke sme však pristúpili vážne k pripraveným aktivitám. Program bol pripravený naozaj pestro. Deti si mohli vybrať či sa na toto im venované popoludnie stanú na chvíľu raketovými konštruktérmi a budú vyrábať malé modely rakiet, ktoré sa na konci celého dňa aj vypúšťali na lúke pred planetáriom. Či budú vyrábať malý model slnečných hodín, ktorého funkčnosť pod vedením skúseného astronóma mohli vyskúšať na terase planetária. A našťastie dalo sa, slniečko neúnavne žiarilo, a tak už len trebalo chuť si slnečné hodiny vyrobiť. Iní zase vymaľovávali pripravené súhvezdia severnej hviezdnej oblohy, ktoré mali pripravené vo forme mytologických kresieb. Boli tu aj takí, ktorí si pozreli audiovizuálne programy pre deti v planetáriu a tí hravejší si zahrali astronomické pexeso, premietané na veľkú premietaciu plochu v prednáškovej sále. Tí najšikovnejší za svoju činnosť získali aj pekne ocenenie, cédečko Vesmírne otázniky.

Verím, že sme urobili radosť deťom z Prešova a okolia a o rok sa tešíme dovidenia znova. Podujatie bolo pripravené za finančnej podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy LPP-0014-09.

Deň detí s astronómiou 2011

Obdobie detstva to je bezstarostnosť a nezabudnuteľné chvíle, ktoré prežívame so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Medzinárodný deň detí môže tiež patriť k takýmto výnimočným chvíľam a naše ratolesti sa naň tešia, ak ho môžu stráviť inak ako ostatné bežné dni v roku. To bola vhodná príležitosť aj pre Hvezdáreň a planetárium v Prešove. K MDD už tradične pripravujeme program pre deti. Tak to bolo aj tento rok 4. júna v sobotné popoludnie, počas ktorého boli našimi návštevníkmi rodičia s deťmi. Pri príprave tohto dňa sme sa riadili „nepísaným” pravidlom, že výnimočné chvíle trávime výnimočne, čomu sa prispôsobila celá naša príprava. Celý týždeň pred sobotným podujatím sme zháňali, nakupovali a pripravovali rôzne pomôcky potrebné k jednotlivým aktivitám. Každý odborný pracovník, ktorý sa podieľal na príprave a realizácii tohto podujatia mal v ňom nezastupiteľnú úlohu.

V prednáškovej miestnosti si prišli na svoje súťaživé deti. Tu pre nich pripravil kolega Roman Šankvalier astronomické pexeso. Nie však obyčajné, ako ho mnohí poznáte, ale upravené počítačovým programom a premietané na premietaciu plochu. Deti si dokonca mohli vybrať pexeso na tému súhvezdia, slnečná sústava, znaky kozmických letov, vesmír alebo kozmonautiku.

V chodbe okolo planetária mal stanovište kolega Mgr. Roman Tomčík, ktorý pre deti pripravil mytologickú mapu severnej hviezdnej oblohy. Úlohou pre deti bolo vymaľovať ľubovoľné súhvezdie a umiestniť ho na správne miesto na vopred predkreslenej mape. Druhým stanovišťom boli slnečné hodiny, ktorých výrobu a správne využitie v praxi si mohli deti vyskúšať pod vedením Mgr. Petra Ivana. Ktovie, možno z detí, ktoré si túto aktivitu vyskúšali budú raz šikovní hodinári. Poznámka autora: V takom prípade tým, ktorí o tejto možnosti uvažujú neodporúčam riadiť sa podľa pravého miestneho slnečného času!

„Konštruktérske typy” sa „našli” pri výrobe raketiek. Hlavnou konštruktérkou v tomto prípade bola Renáta Kolivošková. Tu však treba pochváliť aktívnych rodičov, pretože bez ich spolupráce by bola pre niektoré menšie deti táto práca náročná. Trpezlivosť priniesla v našom prípade veľa radosti nielen malým konštruktérom ale aj tým, ktorí s nami zostali do konca podujatia a zúčastnili sa „slávnostného záveru” a to bolo vypúšťanie raketiek síce nie do vesmíru ale aspoň niekoľko metrov nad zemou.

Aj programy v planetáriu mali svojich priaznivcov, takže ani Mgr. Viliam Kolivoška, ktorý už tradične zabezpečuje túto činnosť pod našou umelou hviezdnou oblohou sa nestihol nudiť. Nakoniec to ani nie je možné, pretože rozprávkové programy v planetáriu majú svoju nezabudnuteľnú atmosféru aj v prípade, že ich nevidíte po prvýkrát.

Ako sa hovorí to najlepšie na koniec, a preto som si schválne nechala na záver našu „programovú novinku”. Niekedy Vám k zaujímavým výsledkom pomôže aj náhoda a tak to bolo aj v prípade môjho zoznámenia sa s dvojicou sympatických mladých fyzikov Lenky a Michala, ktorí svojou kúzelnou fyzikou a čarovnými bublinami dokázali pritiahnuť záujem naozaj všetkých detí. Deti doslova hltali očami všetky zaujímavé pokusy, ktoré Mgr. Michal Figura pred nimi predvádzal v mnohých prípadoch na vlastnoručne zhotovených fyzikálnych pomôckach. Mgr. Lenka Ducárová svojimi bublinami nádherným spôsobom vysvetlila povrchové napätie na povrchu blán mydlových bublín a tak vtiahla do diania a doslova aj do bublín svoje „malé obete”. Veď nie každý deň sa nám podarí byť uzavretý v mydlovej bubline. To samozrejme inšpirovalo rodičov k výrobe pamätnej fotografie do rodinného albumu.

Asi tak nejako vyzeral náš deň detí v prešovskom planetáriu.
Verím, že interaktivitou činností a nenásilným podaním poznatkov prírodných vied sme ukázali našim malým návštevníkom, že fyzika a astronómia je predovšetkým o citlivom vnímaní sveta okolo nás.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu „Spoznaj vesmír v planetáriu” finančne podporovaného Agentúrou na podporu vedy a výskumu.

Renáta Kolivošková


Fotogaléria

Pre otvorenie okna galérie kliknite na ľubovoľnú fotografiu

Rok 2010

Rok 2011