Vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?”

Termíny 2016

I. kategória II. kategória III. kategória
okresné kolo (pondelok) 21.3.2016 (utorok) 22.3.2016 (streda) 23.3.2016
krajské kolo (utorok) 26.4.2016 (streda) 27.4.2016 (štvrtok) 28.4.2016
celoslovenské kolo (utorok)   7.6.2016 (streda)   8.6.2016 (štvrtok)   9.6.2016

 

Celoslovenské kolo sa uskutoční v priestoroch
Študentského domova Univerzity Konštantína filozofa v Nitre


Okruhy otázok - I. kategória - okres
Okruhy otázok - II. kategória - okres
Okruhy otázok - III. kategória - okres

Okruhy otázok - I. kategória - kraj
Okruhy otázok - II. kategória - kraj
Okruhy otázok - III. kategória - kraj


 

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2017

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014

 


 

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014

 


 

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

 


Mgr. Andrea Pipková Leütterová