Prístup autobusom
k Hvezdárni a planetáriu v Prešove

Po stavebných úpravách zrealizovaných v letných mesiacoch tohto roku je prepravcom umožnený vjazd, otočenie a výjazd z nášho areálu. Reagujeme tak na obmedzenú dopravné kapacitu Dilongovej ulice a zároveň sa ospavedlňujeme poskytovateľom dopravných služieb za komplikácie, ktoré museli prekonávať na prístupe k našej organizácii v minulosti.

Veríme, že súčasné riešenie prinesie všeobecné uspokojenie – u obyvateľov Dilongovej ulice, klientov a samozrejme aj u vodičov autobusov.


Ukážka parkovania autobusov