Upozornienie pre školy

Vážení páni učitelia!

Prešovský samosprávny kraj sa pripravuje zrealizovať modernizáciu budovy HaP v Prešove. Jedná sa o rozsiahle stavebné práce, ktoré budú vyžadovať výluku činnosti našej organizácie a ktorých začiatok očakávame v posledných mesiacoch tohto roka. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o sústredenie na čo najskoršie septembrové termíny nášho rezervačného plánovacieho kalendára.

Prípadné uvoľnenie ďalších termínov Vám radi a včas oznámime po konzultácii s dodávateľom stavby.

Ďakujeme za porozumenie
a prajeme Vám šťastné vykročenie do nového školského roka.


6.9.2016 – Na základe ďalších predbežných zistení Vám ponúkame rezervačné termíny do 18. novembra 2016. Ľutujeme, ale na požiadavky týkajúce sa samotného konca posledného štvrťroka, resp. prvých dvoch mesiacov roka 2017 dnes nevieme reagovať.


23.9.2016 – Rezervácie na termíny v období 18. november až 21. december 2016 Vám ponúkame bez garancie. Ospravedlňujeme sa za tento stav, ktorý je spôsobený pretrvávajúcim prípravným konaním.


4.10.2016 – Rezervácie na termíny v období 18. november až 21. december 2016 Vám ponúkame už s garanciou. Z organizačných dôvodov neumožňujeme plánovať návštevy v troch dopoludňajších termínoch, sú zredukované na 9. a 11. hodinu.


1.12.2016 – Pre posun implementačnej fázy prípravy projektu sa nám naskytla možnosť (pred odovzdaním stavby) predĺžiť prevádzku o prvé dva mesiace roka 2017.
Začiatok nového plánovacieho kalendára Vám umožní nahlasovať termíny návštev na:

Január   – v termínoch 9:00, 11:00, 13:00.
Február – v termínoch 9:00 a 11:00 (do polovice mesiaca).


9.1.2017 – od januára do 15. marca – v termínoch 9:00, 10:00, 11:00, 13:00.


6.3.2017 – na 20. marca v termínoch 9:00, 11:00 (21.– 23.3. prebieha okresné kolo ČVOH)
  – od 24. marca do 31. marca v termínoch 9:00, 10:00, 11:00, 13:00


14.3.2017 – na mesiace apríl, máj v termíne 11:00.

K objasneniu nášho ďalšieho postupu by sme Vás radi informovali o tom, že dodávateľ stavby deklaruje svoju pripravenosť na súbeh stavebnej činnosti s prevádzkou našej organizácie.

Napriek tomuto ústretovému kroku v regulovanom režime vidíme vhodné riešenie danej situácie so zreteľom na elimináciu rizík ohrozenia plynulosti výstavby a zabezpečenia (za danej situácie) optimálnych podmienok prevádzky.

Budeme veľmi radi, ak priestor pre prijímanie exkurzií budeme môcť do konca tohto školského roka nie iba udržať ale prípadne aj rozšíriť.

Pri plánovaní návštevy vám pri orientácii v termínoch pomôže náš harmonogram exkurzií, ktorý zároveň poslúži aj spätne pri overovaní rezervovaného termínu.

Ďakujeme.


13.4.2017 – na mesiac jún v termíne 11:00.


 3.5.2017 – pre možnosť obsadenia planetária dvoma exkurziami denne ponúkame rezervačný termín na 9:00 alebo 13:00. Na mesiac jún predbežne ostáva iba jeden termín - 11:00.


10.5.2017 – nakoľko prítomnosť stavbárov neumožňuje vjazd autobusov do areálu organizácie a Dilongova ulica bude pravdepodobne aj na iných miestach zaťažovaná stavebnou činnosťou, sme v oblasti dopravy exkurzií nútení ponúknuť Vám náhradné riešenie.

Bezpečný výstup, nástup a státie poskytuje súbežná plocha so Šafárikovou ulicou pred napojením na Dukliansku ulicu – pod mestským cintorínom pri zástavke autobusov SAD. Vzdialenosť stanovišťa od HaP je cca 15 min.
Riešenie sme konzultovali s Odborom dopravy a životného prostredia MsÚ Prešov.

Ďakujeme za porozumenie.


17.5.2017 – už neobjednávame exkurzie mimo 11 hodinu vrátane So.