Hvezdáreň a planetárium v Prešove patrí medzi regionálne kultúrne inštitúcie, riadené odborom kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je špecializovanou kultúrno-vzdelávacou, odborno-pozorovateľskou a vedecko-výskumnou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných i technických vied. Jej hlavným poslaním je šírenie najnovších vedeckých poznatkov z astronómie a kozmonautiky medzi širokou verejnosťou. Činnosť Hvezdárne a planetária v Prešove je adresovaná žiakom a pedagógom na všetkých stupňoch škôl, deťom predškolského veku, dospelým, dôchodcom a rôznym záujmovým skupinám. Formou audiovizuálnych programov pod umelou hviezdnou oblohou planetária a v prednáškovej sále, prednášok, filmov, astronomických pozorovaní pre verejnosť, výstav a pod. sa návštevníkom ponúkajú zaujímavé a netradičné pohľady na vesmír, hviezdnu oblohu a našu Zem.

Observatory and planetarium in Prešov is engaged in popularization of astronomy and related scientific branches. The activity concentrates on students and schoolmasters of all kinds school, nursery-age children and various interest groups as well as individuals from the rank of general public. The scientific and educational programs centre on observation of solar photosfere. Interesting, sometimes almost untraditional views on the Universe, stellar sky and our and Earth are presented to the public in the form of audiovizual programs in the planetarium and lecture hall, videoprojetions, exhibitions, evenings spent with telescopes, etc.